Welkom

ASV Adviesburo Sociale Verzekeringen levert u tegen een redelijke prijs, alles op het gebied van arbeidsovereenkomsten, loonkosten, loonadministratie, van toepassing zijnde CAO's, reorganisaties, en vooral ook juridisch advies.

Onze doelstelling: Specialisme moet betaalbaar zijn en blijven!

Door de steeds ingewikkelder wordende wetgeving worden ondernemingen steeds vaker gedwongen tot het inhuren van specialistische ondersteuning die vooral voor de kleinere ondernemingen onbetaalbaar dreigt te worden. U wordt geconfronteerd met een steeds verder terugtredende overheid, zeer ingrijpende wijzigingen in het sociale vangnet, dit zijn maar enkele belangrijke argumenten om goed geÔnformeerd te zijn en te blijven.

ASV is gespecialiseerd in alle zaken met betrekking tot het aangaan, onderhouden en beŽindigen van arbeidsrelaties. ASV stelt uw arbeidsovereenkomsten op, berekent correct uw werkgeverslasten, voert uw salarisadministratie, geeft juiste uitvoering aan ontslagprocedures, ook het begeleiden van reorganisaties, het beoordelen en opstellen van een sociaalplan behoort tot het dienstenpakket. Ook de toetsing op de correcte toepassing van sociale werknemersverzekeringswetten (WW/ZW/WIA/ZVW) op nationaal en internationaal niveau en het voeren van bezwaar en beroepszaken behoort tot dienstenpakket van ASV. ASV geeft voorlichting en organiseert cursussen voor uw personeel, uiteraard alles toegespitst op uw eigen bedrijfssituatie.

Kortom - uw aanspreekpunt als werkgever. Bij ons staat de klant centraal, geen vage adviezen maar zaken die de klant wil. Uitgebreide inventarisatie van wensen en realistische toetsing op haalbaarheid.
     Copyright ASV 2004-2005 | webdesign: Bits Don't Byte